ก้าวแรกของการลงทุน คืออะไร

การลงทุน คือ การที่ผู้ลงทุนใช้นำเงินสดไปใช้จ่าย โดยมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าว่า จะได้รับผลตอบแทน จากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต และผู้ลงทุนเชื่อมั่นว่าผลตอบแทนที่ตนจะได้นั้น จะสามารถชดเชยเวลาอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า ความหมายของ ‘การลงทุน’ อีกนัยหนึ่ง ก็คือ การออมเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นในอนาคต คุณก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นก่อนจะทำการลงทุนใดๆ ไป คุณจะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งศึกษาหาข้อมูลให้แน่นๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ในตลาดการเงิน ณ ปัจจุบัน มีทางเลือกสำหรับการลงทุนมากมาย เช่น พันธบัตร, หุ้นกู้, หุ้นทุนกองทุนรวม, ทองคำ, ที่ดิน, เครื่องประดับ รวมทั้งสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นการมีความรู้ในสินทรัพย์ที่คุณจะลงทุนจึงมีความสำคัญมากต่อเรามาก ในทางกลับกันการลงทุนโดยปราศจากความรู้ จัดเป็นการเพิ่มความเสี่ยงไปในขั้นสูงสุด

การลงทุนส่วนบุคคล

ตามปกติแล้วรายได้ที่บุคคลได้รับ จะถูกแบ่งออกไปใน 2 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่

  • ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
  • เก็บออมไว้ในวันข้างหน้า

แน่นอนว่าการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใช้ต้องกิน แต่ถ้าบุคคลนั้นสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อในอนาคตได้มากขึ้นอย่างแน่นอน คำถามสำคัญต่อมาก็คือ แล้วต้องทำอย่างไร จึงจะให้เงินออมที่เก็บสะสมมาอย่างยาวนาน เพิ่มพูนค่ามากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนี่จึงเป็นความเป็นมาของคนเราต้องรู้จัก ‘การลงทุน’ เพราะการลงทุน เป็นการนำเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ ไปทำให้เกิดประโยชน์

The-first-step-investment

การลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ

  • การลงทุนในสินทรัพย์มีตัวตนอย่างชัดเจน เช่น การลงทุนซื้อคอนโด, ที่ดิน, ทอง, เพชรพลอย รวมทั้งของมีค่าต่างๆ ซึ่งคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
  • การลงทุนในสินทรัพย์ไม่ได้โดยชัดเจน เช่น การลงทุนในหุ้นพันธบัตร รวมทั้งตราสารทางการเงินอื่นๆ ซึ่งผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามได้กล่าวอ้างเอาไว้ก่อนลงทุน จากการถือกรรมสิทธิ์ในตราสารต่างๆ นั่นเอง

การลงทุนทางการเงิน

คือ การที่ผู้ลงทุนนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ และแน่นอนว่าหลักทรัพย์เหล่านี้ ต้องก่อให้เกิดรายได้แก่นักลงทุนผู้นั้น และจะต้องดำเนินการผ่านกลไกของตลาดการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงิน เพื่อจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในประเภทของดอกเบี้ย เงินปันผลกำไรจากการซื้อขายหุ้น รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่นๆ พูดง่ายๆ ก็คือ การเสาะแสวงหาผลตอบแทนจากการใช้ทุนซึ่งมีอยู่อย่างเต็มกำลังนั่นเอง

 

1 thought on “ก้าวแรกของการลงทุน คืออะไร

  • ถ้าถามว่าก้าวของการลงทุนนั้นคืออะไร คงต้องตอบว่า การฝากเงินในออมสินเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็ก ในตอนนั้นทุกวันเสาร์จัต้องนำเงินในกระปุกนั้นไปฝากที่ธนาคารทุกอาทิต ซึ่งก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะถอนออกมาเหมือนกัน มาจนตอนนี้ เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น เริ่มมองหาการเว็บบาคาร่า ลงทุนในแบบของหุ้น ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาในเรื่องของการเก็งกำไร ในหุ้น ซึ่งตั้งแต่ศึกษามาพบว่ามีรูปแบบมากมายที่เข้าใจยากมากครับ

Comments are closed.